Podmínky akce: PCV Computers platí za Vás.

24.2.2023

Podmínky soutěže


Název akce: „PCV Computers platí za Vás

Platnost akce: 1. 3. 2023 - 31. 5. 2023

Odměny za obrat (objednávky) na veškeré produkty Dahua, Adex, Ruijie a vybrané produkty Grandstream z řady GWN.

Při dosažení obratového limitu, získává zákazník za nákup zahrnutých produktů nárok poukázku(y) v uvedené hodnotě. Obrat se počítá z celkové částky objednávek zahrnutých produktů v daném měsíci, a to z částky včetně DPH.

 
Obratové cíle za uvedené produkty:

  1. Dosažený obrat 19.000 Kč a více = poukázka Sodexo Dárkový pass v hodnotě 100,- Kč
  2. Dosažený obrat 29.000 Kč a více = poukázka Sodexo Dárkový pass v hodnotě 200,- Kč
  3. Dosažený obrat 49.000 Kč a více = poukázka Sodexo Dárkový pass v hodnotě 500,- Kč
  4. Dosažený obrat 79.000 Kč a více = poukázka Sodexo Dárkový pass v hodnotě 1.000,- Kč
  5. Dosažený obrat 99.000 Kč a více = poukázka Sodexo Dárkový pass v hodnotě 1.200,- Kč
  6. Dosažený obrat 149.000 Kč a více = poukázka Sodexo Dárkový pass v hodnotě 2.000,- Kč


 

Vyhodnocení proběhne vždy samostatně za každý uplynulý kalendářní měsíc od prvního do posledního dne, vyhodnoceno bude do 10. dne měsíce následujícího a poukázky posílá centrála na zákazníka k jeho rukám vždy do 15. dne tohoto měsíce.

    Akce je platná pro všechny objednávky uskutečněné přes e-shop www.pcvcomp.cz. + telefonicky + emailem + osobně.

    Každý registrovaný zákazník, který si objedná zahrnuté produkty v minimální celkové hodnotě 19.000,- Kč s DPH, získává nárok na dárek v podobě poukázky Sodexo Dárkový pass.

    Akce se vztahuje na veškeré produkty značky Dahua + ADEX + Ruijie + vybrané produkty Grandstream z celé řady GWN.

    Každý zákazník má nárok na získání dárku i opakovaně v době trvání akce, vyhodnocení nároku na dárek proběhne samostatně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíce nelze sčítat.

    Účastí na této akci dává každý zákazník souhlas s danými pravidly.

    Akce se nevztahuje na resellery. Poukázky nelze směňovat na peníze ani jiné typy poukázek než je uvedeno v těchto podmínkách.

    V případě vrácení zboží zahrnutého do akce formou vratky a vystavení dobropisu se poníží o tuto částku vyhodnocovaná celková částka v daném měsíci, v případě vrácení zboží na dobropis v jiném měsíci bude o výši dříve poskytnuté poukázky navýšena cena fakturovaného zboží z nejbližší objednávky.
 
Společnost PCV Computers s.r.o. si po dobu akce vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude informovat účastníky na webových stránkách. Za uvedené dárky nelze obdržet finanční náhradu a dárky není možné vymáhat právní cestou. Akce neplatí pro resellery.